DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Nguyễn Thế Đính

Hải Phòng

10

74

Dương Đức Kiên

Tây Ninh

4

75

Vũ Văn Thành

Quảng Ninh

2

76

Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng

10

77

Lương Cao Dũng

Hải Phòng

0

78

Nguyễn Đức Nghĩa

Hải Phòng

10

79

Phạm Vũ Dũng

Hải Phòng

10

80

Lê Hữu Cường

Hải Phòng

0

81

Bùi Vinh Thuận

Lạng Sơn

9

82

Lưu Thành Đạt

Hải Phòng

10

83

Thái Quán Chúng

Đà Nẵng

3

84

Nguyễn Trung Thành

Thừa Thiên Huế

0