DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Nguyễn Việt Hồng

Hà Nội

8

38

Trịnh Thị Thanh Vân

Ninh Bình

5

39

Nguyễn Hữu Thanh

Hưng Yên

2

40

Vũ Nhang

Hải Phòng

10

41

Dương Công Bao

Lạng Sơn

3

42

Phạm Hoàng Tuấn Dũng

TP HCM

3

43

Phạm Thanh Bình

Hải Phòng

4

44

Nguyen Anh Tuan.

Hà Nội

5

45

Vũ Thành Chung

Hải Phòng

10

46

Nguyễn Tấn Tuấn

TP HCM

7

47

Bùi Duy Hùng

Hải Phòng

4

48

Tran Ngoc Van

Hải Phòng

10

49

Vũ Đức Phương

Ninh Bình

10

50

Tran Ngoc Van

Hải Phòng

10

51

Bui Duy Tư

Ninh Bình

9

52

Phạm Văn Tùng

Hải Phòng

10

53

Nguyen Van Hien

Bắc Giang

5

54

Trần Anh Tuấn

Hà Nội

2

55

Nguyễn Anh Thao

Hải Phòng

2

56

Phan Huy Thiệp

Hà Nội

1

57

Giang Sơn Đông

TP HCM

10

58

Lê Thanh Tĩnh

Hải Phòng

2

59

Ngô Minh Nhật

Hải Phòng

10

60

Phạm Tuấn Hải

Hải Phòng

9

61

Vũ Hoàng Hiệp

Hải Dương

5

62

Trần Khắc Đạt

Hải Phòng

9

63

Đinh Chình Quân ( Hoàng Quân )

Hải Phòng

10

64

Vũ Tiến Dũng

Quảng Ninh

10

65

Nguyễn Ngọc Nam

Hải Phòng

5

66

Phạm Như Chiến

Hà Tĩnh

5

67

Bùi Hồng Phúc.

TP HCM

10

68

Trần Văn Tuấn

Hải Dương

3

69

Lê Ngọc Huy

Hà Nội

8

70

Phạm Thu Thủy

Hải Phòng

10

71

Bùi Đang Thanh

Hà Nội

10

72

Nguyễn Hải Huy

Quảng Ninh

5