DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Dương Văn Toàn

Quảng Ninh

0

2

Nguyễn Hồng Phong

Hải Phòng

6

3

Trần Tuấn Anh

Hà Nội

5

4

Vũ Minh Đức

Hà Nội

3

5

Đỗ Trọng Luân

Hải Phòng

5

6

Trần Việt Linh

Điện Biên

2

7

Nguyễn Đại Thắng

Hải Phòng

1

8

Nguyễn Duy Khánh

Hải Phòng

10

9

Đỗ Bá Hưng

Hải Phòng

2

10

Đào Công Dụng

Hải Phòng

6

11

Lê Thanh Tân

Hải Phòng

4

12

Bùi Mạnh Cường

Hà Nội

0

13

Bùi Trần Ngọc Quỳnh

Hải Phòng

0

14

Phạm Vũ Hải

Hải Phòng

0

15

SystemsWeb Net

_

0

16

Vũ Văn Lâm ( Vũ Lâm )

Hải Phòng

0

17

Nguyễn Đức Hiếu

Lâm Đồng

0

18

Nghiêm Phú Lâm

Hà Nội

2

19

Nguyễn Hoài Sơn

Hải Phòng

1

20

Đỗ Thị Huyền Trang

Hải Phòng

3

21

Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng

4

22

Lương Cao Dũng

Hải Phòng

0

23

Nguyễn Đức Nghĩa

Hải Phòng

1

24

Phạm Vũ Dũng

Hải Phòng

6

25

Lê Hữu Cường

Hải Phòng

0

26

Bùi Vinh Thuận

Lạng Sơn

9

27

Lưu Thành Đạt

Hải Phòng

10

28

Thái Quán Chúng

Đà Nẵng

3

29

Nguyễn Trung Thành

Thừa Thiên Huế

0